Infolinka
po-pá 8.00-17.00

+420 956 785 111*

Otevírací doba: po-pá 9.00-17.00

Klient

Často kladené dotazy

Stala se mi nehoda

V případě, že na předmětu financování došlo k pojistné události, oznamte ji co nejdříve příslušné pojišťovně a následně společnosti sAutoleasing prostřednictvím online formuláře Nahlášení pojistné události, který také slouží jako žádost o vystavení devinkulace (tzn. vydání souhlasu s výplatou pojistného plnění ve Váš prospěch).

Policii ČR přivolejte vždy, pokud došlo k dopravní nehodě, u které vznikla celková škoda na vozidle, včetně přepravovaných věcí, minimálně 100 000 Kč a více. V opačném případě Policie ČR být přivolána nemusí za předpokladu, že účastníci nehody se domluví na míře zavinění. V takovémto případě je nezbytně nutné sepsat s účastníky nehody Záznam o dopravní nehodě. Pokud některý z účastníků odmítne sepsat záznam o dopravní nehodě nebo se jedná o odcizení vozidla, je nutné Policii ČR přivolat vždy.

Vozidlo neopravujte dříve než po provedení prohlídky technikem pojišťovny. Oprava vozidla musí být provedena vždy v autorizovaném servisu výrobce.

Po dobu opravy vozidla jste povinen dál hradit své závazky vůči společnosti sAutoleasing.