Infolinka
po-pá 8.00-17.00

+420 956 785 111*

Otevírací doba: po-pá 9.00-17.00

Klient

Často kladené dotazy

Potřebuji půjčit velký technický průkaz

Žádost o zapůjčení technického průkazu může být podána:

  • elektronicky prostřednictvím naší on-line klientské zóny
  • osobně, a to přímo v sídle společnosti sAutoleasing (klient se prokazuje platným dokladem totožnosti nebo může k převzetí technického průkazu zplnomocnit třetí osobu, která se prokáže platným dokladem totožnosti a originálem úředně ověřené plné moci opravňující tuto osobu k převzetí technického průkazu za klienta)
  • písemně prostřednictvím formuláře Žádost o zapůjčení originálu velkého technického průkazu (po řádném vyplnění a podpisu žádosti formulář zašlete na adresu sídla společnosti s Autoleasing nebo na e-mailovou adresu info@sautoleasing.cz)

Společnost sAutoleasing je oprávněna odmítnout zapůjčení technického průkazu, a to zejména v případech, kdy má klient pohledávky po splatnosti nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých dalších závazků vyplývajících ze smlouvy.